วัดใหญ่

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่

 

 

พระอัฏฐารส

วัดใหญ่

 

 

วัดจุฬามณ๊

วัดจุฬามณี

 

 

เรือนแพ

เรือนแพในแม่น้ำน่าน

 

 

เรือนแพ

เรือนแพในแม่น้ำน่าน

 

 

บึงราชนก

บึงราชนก

Attractions แหล่งท่องเที่ยว

พิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งในตัวจังหวัดและใน อำเภอต่างๆ โดยประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น ทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และทางธรรมชาติ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวในตัวจังหวัด

1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดใหญ่" เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช วัดนี้ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานนเรศวรทางด้านตะวันออกของเมือง

วัดนี้สร้างในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ( พระยาลิไท ) เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๑๔๗ สมเด็จพระเอกาทศรฐ ทรงโปรดฯให้นำ เครื่องทองราชูปโภคไปแผ่เป็นทองแผ่นแล้วนำมาปิด พระพุทธชินราชด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจนแล้วเสร็จ พระพุทธชินราชจึงมีความงดงามยิ่งในปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าชมอีกหลายอย่าง เช่น บานประตูพระวิหารทำด้วยไม้ประดับมุกงดงาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงสร้างถวายพระพุทธชินราชเมื่อปี พ.ศ.๒๒๙๙ หลังพระวิหารมีพระปรางค์ใหญ่สูง ๑๘ วา มีบันไดขึ้นไปจนถึงคูหาบรรจุพระบรมธาตุ ด้านห้าปรางค์มีพระอัฏฐารสและเนินวิหารเก้าห้อง ปัจจุบันเหลือแต่องค์พระที่บูรณะขึ้นใหม่

2.วัดราชบูรณะ

วัดนี้ตั้งอยู่บนริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านใกล้กับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดนี้มีเจดีย์ที่งดงามยิ่ง โดยสันนิษฐานว่าวัดนี้ได้รับการสร้างในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพราะว่าพระองค์ทรงปกครอง พิษณุโลกเป็นเมืองหลวงถึง ๒๕ ปี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

3.วัดนางพญา

วัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัราชบูรณะ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องซึ่งถูกค้นพบใน พ.ศ.๒๔๔๔ - ๒๔๙๗

4.วัดเจดีย์ยอดทอง

ตั้งอยู่นอกกำแพงเทืองพิษณุโลก ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์เท่านั้น สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย

5.วัดจุฬามณี

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ทางใต้ของตัวเมืองไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ถูกสร้างก่อนสมัยสุโขทัย โดยลักษณะเป็นปรางค์ของเขมรซึ่งสำคัญมากใน พิษณุโลก

6.เรือนแพ

เรือนแพเป็นวิถีชืวิตอย่างหนึ่งประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้คนตั้งบ้านเรือนแพนับร้อยในแม่น้ำน่านทั้ง ๒ ฝั่ง โดยมีลักษณะแตกต่างจากชีวิตในคลองในกรุงเทพฯ

7.บึงราชนก

เป็นแหล่งน้ำเก่าซึ่งมีพื้นที่กว่า ๔๐๐๐ ไร่ ได้รับการบูรณะอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบัน บึงราชนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

Next page >>

Back to top

 
 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่พิษณุโลก
 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ตัวเมือง พิษณุโลก
 • พิษณุโลกมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 • มีวัดเป็นจำนวนมากในพิษณุโลก
 • วัดที่สำคัญที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่
 • พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด ในประเทศไทย เป็นองค์พระประธานของ วัดใหญ่
 • งานวัดใหญ่จัดจึ้นใน เดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีร้านค้าขายของมากมาย และมีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่าง
 • งานนเรศวรและงานกาชาด จัดขึ้นทุกปีในปลายเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ มีร้าค้ามากมายและมีเกมส์ ให้เล่นมากมายด้วย
 • นักท่องเที่ยวที่มาพิษณุโลกแล้วยัง ไม่ได้ไปวัดใหญ่ยังถือว่ามาไม่ถึง พิษณุโลก
 • พระเหลือ ในวัดใหญ่ มีความงดงามมากเช่นกัน
 • มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในวัดใหญ่ ซึ่งมีโบราณวัตถุมากมาย
 • พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งอนาคตกำลังจะถุกขุดเพิ่มเติม เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานต่อไป
 • มีร้านค้ามากมายในวัดใหญ่ จำหน่าย ของที่ระลึกและของฝากมากมาย
 • เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ ที่สุด ประดิษฐานอยู่บนเขาสมอ แครง
 • ห้วยน้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ของพิษณุโลก อยู่ทางเหนือของพิษณุโลก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑
 • มีเทศกาลอาหารปีละ ๒ ครั้ง ณ สวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน ในเดือนธันวาคมและเมษายน
 • น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกที่ สวยงามที่สุดในพิษณุโลก
 • นักท่องเที่ยวมักเล่นน้ำที่น้ำตก แก่งโสภาเพราะมีร้านอาหารและ ที่พักด้วย
 • น้ำตกชาติตระการมีทั้งหมด ๗ ชั้น
  Free counter and web stats