น้ำตกวังนกแอ่น

น้ำตกวังนกแอ่น หรือ สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

ป่าไม้บนเทือกเขา

ป่าไม้ในภูเขายามเช้าใกล้กับเรนฟอเรสต์

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Attractions แหล่งท่องเที่ยว

Outskirt attractions

Attractions along Phitsanulok-Lomsak Highway

ถนนหลวงหมายเลข๑๒นี้ทอดตัวจากจังหวัดพิษณุโลกผ่านภูเขา ไปทางตะวันออกซึ่ง มีน้ำตกมากมาย โดยที่คุณสามารถพบน้ำตกได้ในทุกๆ ๑๐ กิโลเมตร

1.น้ำตกสกุโณทยาน และสวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน

ตั้งอยู่ที่ กม.๓๓ ของถนนนี้ เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ ๑ กม. น้ำตกนี้มีต้นน้ำจากแม่น้ำเข็ก มีสวนดอกไม้และสวนป่าที่สวยงามมากในน้ำตกนี้

2.น้ำตกแก่งซอง

ตั้งอยู่ที่ กม.๔๕ มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกวังนกแอ่น ภายในมีร้านอาหารมากมายคุณสามารถพักผ่อนชม ทิวทัศน์ของภูเขาและน้ำตกที่สวยงามได้

3.น้ำตกปอย

ตั้งอยู่ที่ กม.๕๙-๖๐ เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ ๒ กม. น้ำตกแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ พิษณุโลก สวนสาธาณะที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมกับมีบริการร้านอาหารและที่พักด้วย

4.น้ำตกแก่งโสภา

ตั้งอยู่ที่ กม.๗๑-๗๒ เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ ๒ กม. เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดเช่นเดียวกัน คุณสามารถพักผ่อนและดื่มด่ำธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ทุกๆปีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาท่องเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้

5.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ตั้งอยู่ที่ กม.๘๐ เป็นพื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่ถึง ๑,๒๖๒ ตารางกิโลเมตร ครอลคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภายในมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ และภูเขาสูงที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในอุทยาน คือ น้ำตกแก่งโสภา ,ทุ่งนางพญา,ทุ่งโนนสน และทุ่งแสลงหลวง เป็นต้น

ที่พัก:

 • บ้านมุมเมือง 1,2,3,4,5 ๒ ห้องนอน สำหรับ ๖ ท่าน ๑ ห้องน้ำ ราคา ๖๐๐ บาท
 • บ้านทับ ตามี 1,2 ๒ ห้องนอน สำหรับ ๑๔ ท่าน ราคา ๑,๔๐๐ บาท
 • ติดต่อและจองที่พัก

โทร. 662-5795734, 662-5797223

Next page >>

Urban attractions <<

Back to top

 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่พิษณุโลก
 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ตัวเมือง พิษณุโลก
 • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ทาง หลวงหมายเข ๑๒ ( พิษณุโลก-หล่มสัก )
 • พิษณุโลกมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 • มีวัดเป็นจำนวนมากในพิษณุโลก
 • วัดที่สำคัญที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่
 • พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด ในประเทศไทย เป็นองค์พระประธานของ วัดใหญ่
 • งานวัดใหญ่จัดจึ้นใน เดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีร้านค้าขายของมากมาย และมีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่าง
 • งานนเรศวรและงานกาชาด จัดขึ้นทุกปีในปลายเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ มีร้าค้ามากมายและมีเกมส์ ให้เล่นมากมายด้วย
 • นักท่องเที่ยวที่มาพิษณุโลกแล้วยัง ไม่ได้ไปวัดใหญ่ยังถือว่ามาไม่ถึง พิษณุโลก
 • พระเหลือ ในวัดใหญ่ มีความงดงามมากเช่นกัน
 • มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในวัดใหญ่ ซึ่งมีโบราณวัตถุมากมาย
 • พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งอนาคตกำลังจะถุกขุดเพิ่มเติม เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานต่อไป
 • มีร้านค้ามากมายในวัดใหญ่ จำหน่าย ของที่ระลึกและของฝากมากมาย
 • เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ ที่สุด ประดิษฐานอยู่บนเขาสมอ แครง
 • ห้วยน้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ของพิษณุโลก อยู่ทางเหนือของพิษณุโลก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑
 • มีเทศกาลอาหารปีละ ๒ ครั้ง ณ สวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน ในเดือนธันวาคมและเมษายน
 • น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกที่ สวยงามที่สุดในพิษณุโลก
 • นักท่องเที่ยวมักเล่นน้ำที่น้ำตก แก่งโสภาเพราะมีร้านอาหารและ ที่พักด้วย
 • น้ำตกชาติตระการมีทั้งหมด ๗ ชั้น

 

  Free counter and web stats