อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ผาชูธง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

โรงเรียนการเมือง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ดอกเอื้องบายศรี

ดอกเอื้องบายศรี อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ดอกหญ้าหัวรากน้อย

ดอกหญ้าหัวรากน้อย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ดอกเทียนน้อย

ดอกเทียนน้อย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ดอกหญ้าชะอำ

ดอกหว้าชะอำ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

น้ำตกหมันแดง

น้ำตกหมันแดง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งเจ็ดแคว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งเจ็ดแคว

 

Attractions แหล่งท่องเที่ยว

Outskirt attractions

Other interseting Attractions

1.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดกว่า ๑๙๑,๘๗๕ ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ ๑๓๐ กม. การเดินทางไปยังอุทยาน ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ ( พิษณุโลก-หล่มสัก ) เลี้ยวซ้ายที่บ้านแยงแล้วตรงไปประมาณ ๒๔ กม. เมื่อถึงบ้านหนองกระท้าว เลี้ยวขวา ผ่านถนนที่ผ่านเนินเขาและภูเขาประมาณ ๓๑ กม. อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยป่าที่เขียวตลอดปีและน้ำตก ที่สวยงามและรอยหินแตกโดยทั่วไป จุดที่สูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๖๑๗ เมตร ดังนั้นอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี เฉลี่ยประมาณ ๑๘-๒๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๐-๔ องศาเซลเซียส สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบมาก่อน แต่ปัจจุบันนี้สงบแล้ว ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการสู้รบหลงเหลืออยู่บ้าง

นักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พัก ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายอุทยาน กรมป่าไม้ โทร.662-5795734, 662-5797223

2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ตั้งอยู่ที่เขาย่าปุก ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔๖,๘๗๕ ไร่ มีทั้งหมด ๗ ชั้น โดยเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำที่สำคัญ การเดินทางไปยังอุทยานทำได้โดย ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ ( พิษณุโลก-หล่มสัก ) เมื่อสามแยกบ้านแยงเลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปยังอ.นครไทย เมื่องถึงตัวอำเภอ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๒๐๑๓ ไปยังอ.ชาติตระการ ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๔๕ กม. หรือใช้รถโดยสารจากพิษณุโลก ซึ่งมี ๗ รอบต่อวัน : 06.00 น., 07.20 น.,09.30 น.,11.30 น.,15.20 น.,16.30 น.

ที่พัก :

 • มีบ้านพัก ๔ หลัง ราคาหลังละ ๕๐๐- ๑๐๐๐ บาท
 • ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาทต่อคืน ถ้าใช้เต็นท์ ( เต็นท์ ของท่านเอง )

ติดต่อและจองที่พัก

โทร. 662-5795734, 662-5797223

3.อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ตั้งอยู่ที่อำเภอชาติตระการ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๘,๙๖๒ ในอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก และอ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่เขาสูงที่กั้นระหว่างไทยและลาว จุดที่สูงที่สุดประมาณ ๒,๑๐๒ เมตรจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

การเดินทาง

 • จากพิษณุโลก

  เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางพิษณุโลกอำเภอวัดโบสถ์-บ้านโป่งแค-อำเภอชาติตระการ-ภูสอยดาว ระยะทาง 177 กม.

  เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางพิษณุโลก-บ้านแยง-อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ-ภูสอยดาว ระยาทาง 154 กม.

  การเดินทางโดยรถประจำทางจาก จ.พิษณุโลก : 06.00 น., 07.20 น.,09.30 น.,11.30 น.,12.50 น.,16.30 น. หรือใช้รถปิกอัพท้องถิ่น ไป-กลับ ราคาประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ บาท

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว คลิกที่นี่

  4.อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

  ตั้งอยู่ที่อำเภอวังทอง , วัดโบสถ์ และนครไทย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓๖,๒๕๐ ไร่ ประกอบด้วยป่าและเทือกเขาที่สวยงาม ที่ระดับความสูง ๑๐๐-๖๔๕ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย อากาศเย็นสบายตลอดปี แต่ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว

  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกแก่งบัวคำ เป็นน้ำตก ๕ ชั้น, น้ำตกภูแดงร้อน,ได้แก่น้ำตกแก่งเจ็ดแคว น้ำตกแก่งเตาเหล็ก น้ำตกแก่งคันนาน้อย น้ำตกแก่งโจน น้ำตกวังซาง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

  การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ จากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ ๖ กม. เลี้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลข ๑๑ ประมาณ ๒๕ กม. เมื่อถึงอ.วัดโบสถ์ ก่อนข้ามสะพาน เลี้ยวชวาแล้วตรงไปประมาณ ๑๕ กม. เมื่อถึงบ้านนาขามเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ ๙ กม. เมื่อถึงโรงเรียนบ้านนาขามเจ็ดแควเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ประตูทางเข้าอุทยานจะอยู่ทางซ้ายมือ

  ที่พัก

  • อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว:มี บ้าน ๑ หลังสำหรับ ๕-๖ คน ๓ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ หรือนำเต็นท์มาเองได้
  • หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควที่ กค.1 (ภูแดงร้อน) : มีบ้าน ๒ หลัง สำหรับ ๘-๑๐ คน หรือนำเต็นท์มาเองได้

  ติดต่อและจองที่พัก

  • อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ( ชั่วคราว ) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควที่ กค.1 (ภูแดงร้อน) ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐
  • ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 662-5797223, 662-5795734

   

  Previous page <<

  Back to top

   
  • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่พิษณุโลก
  • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ตัวเมือง พิษณุโลก
  • คลิก ที่นี่เพื่อดูแผนที่ทาง หลวงหมายเข ๑๒ ( พิษณุโลก-หล่มสัก )
  • พิษณุโลกมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ
  • มีวัดเป็นจำนวนมากในพิษณุโลก
  • วัดที่สำคัญที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่
  • พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด ในประเทศไทย เป็นองค์พระประธานของ วัดใหญ่
  • งานวัดใหญ่จัดจึ้นใน เดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีร้านค้าขายของมากมาย และมีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่าง
  • งานนเรศวรและงานกาชาด จัดขึ้นทุกปีในปลายเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ มีร้าค้ามากมายและมีเกมส์ ให้เล่นมากมายด้วย
  • นักท่องเที่ยวที่มาพิษณุโลกแล้วยัง ไม่ได้ไปวัดใหญ่ยังถือว่ามาไม่ถึง พิษณุโลก
  • พระเหลือ ในวัดใหญ่ มีความงดงามมากเช่นกัน
  • มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในวัดใหญ่ ซึ่งมีโบราณวัตถุมากมาย
  • พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งอนาคตกำลังจะถุกขุดเพิ่มเติม เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานต่อไป
  • มีร้านค้ามากมายในวัดใหญ่ จำหน่าย ของที่ระลึกและของฝากมากมาย
  • เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ ที่สุด ประดิษฐานอยู่บนเขาสมอ แครง
  • ห้วยน้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ของพิษณุโลก อยู่ทางเหนือของพิษณุโลก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑
  • มีเทศกาลอาหารปีละ ๒ ครั้ง ณ สวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน ในเดือนธันวาคมและเมษายน
  • น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกที่ สวยงามที่สุดในพิษณุโลก
  • นักท่องเที่ยวมักเล่นน้ำที่น้ำตก แก่งโสภาเพราะมีร้านอาหารและ ที่พักด้วย
  • น้ำตกชาติตระการมีทั้งหมด ๗ ชั้น

   

    Free counter and web stats