อากาศในฤดูหนาวแถบภูเขา

ทิวทัศน์ของเทือกเขายามเช้าในฤดูหนาว

 

 

 

ลำน้ำเข็กในฤดูฝน

ในฤดูฝน ตามลำธารแถบภูเขาจะมีน้ำมาก ซึ่งสามารถใช้ล่องแก่งได้

 

 

 

ลำน้ำเข็กในฤดูร้อน

ลำน้ำเข็กในฤดูร้อนจะมีน้ำน้อยแต่สามารถ เล่นน้ำได้เนื่องจากมีน้ำไหลตลอดปี

 

 

 

 

Geography, Climate, Population ภูมิประเทศ,ภูมิอากาศ,ประชากร

ภูมิอากาศ

พิษณุโลกอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น จึงมีอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี และมีปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากในฤดูฝน ภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดูคือ

อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือน ( องศาเซลเซียส )

1.ฤดูร้อน ( มีนาคม-พฤษภาคม )

มีอากาศค่อนข้างร้อนและมีฝนตกบ้างเป็นเวลาสั้นๆ ดังนั้นจึงมีประเพณีสงกรานต์เพื่อคลายความร้อนขึ้น

 • อุณหภูมิเฉลี่ย 30.5 C ( 86.9 F )

2.ฤดูฝน ( มิถุนายน-ตุลาคม )

มีอากาศค่อนข้างชื้นและมีฝนตกมาก เป็นช่วงที่เตรียมทำการเพาะปลูก

 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 198.5 มิลลิเมตร

3.ฤดูหนาว

อากาศค่อนข้องอบอุ่นและเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป ไม่มีฝนตกในฤดูหนาวนี้ เป็นช่วงที่เหมาะต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากในแถบภูเขา มีอากาศหนาวเย็น และมีดอกไม้ที่สวยงามบนภูเขามากมาย

 • อุณหภูมิเฉลี่ย 26.4 C ( 79.2 F ) 

Back to top

 

 • พิษณุโลกตั้งอยู่ที่ละติจูด 16.78 เหนือ ลองติจูด 100.20 ตะวันออกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 44 เมตร / 144 ฟุต
 • ช่วงที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน
 • ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี ประมาณ1400.8 มิลลิเมตร
 • มีป่าไม้หลายชนิดในพิษณุโลก เช่นป่าสนเขาชนภูเขาสูง
 • พิษณุโลกมีอัตราการเกิดประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของประชากร ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
 • เกษตรกรในพิษณถโลกเพาะปลูก ข้าวปีละ 2 ครั้งหรือมากกว่า ต่อปี
 • ข้าวนาปี เพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมและ เก็บเกี่ยวประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม
 • ข้าวนาปรังปลูกในเดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์
 • กล้วยตากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง มากของพิษณุโลก
 • ต้นสัตตบรรณเป็นต้นไม้ประจำ จังหวัดพิษณุโลกซึ่งสูงประมาณ 8 เมตร
 • มีกล้วยไม้หลายชนิดบน ภูหินร่องกล้า และยังมีการปลูกพืชผัก เมืองหนาวด้วย
 • มีน้ำตกหลายแห่งบนเส้นทาง หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสัก)
 • พิษณุโลกมีทั้งเขตภูเขาและที่ราบ
 • มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้ง ในตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองพิษณุโลก
 
 
  Free counter and web stats